Tin tức

Giấy in nhiệt Sahara và ứng dụng trong cuộc sống

Giấy in nhiệt Sahara và ứng dụng trong cuộc sống

Bạn có biết Giấy in bill - và ứng dụng của giấy in nhiệt trong cuộc sống?

Đọc thêm

Các dòng sản phẩm chính của giấy in nhiệt Sahara

Các dòng sản phẩm chính của giấy in nhiệt Sahara

1. Giấy in nhiệt - dạng in bill thường 2. Bill có in thông tin Đơn vị cung cấp dịch vụ:  _ Bill điện, nước, cước phí... _ Biên lai ATM  

Đọc thêm

Qui cách giấy in bill Sahara

Qui cách giấy in bill Sahara

_ Thuật ngữ K80*45 được hiểu thế nào?

Đọc thêm