Với kinh nghiệm gắn trong ngành hơn 10 năm sự nhận thức đúng đắn về dòng sản phẩm Giấy in nhiệt, hiểu được xu hướng phát triển nhu cầu của Khách hàng trong bối cảnh hiện nay.

Từ đó, Công ty TNHH Sản xuất Xuất nhập khẩu Đông Phương được thành lập vào ngày 16 tháng 6 năm 2020.

Tuy mới thành lập nhưng Công ty cũng đã đi tiên phong trong lĩnh vực giấy in nhiệt, trở thành thương hiệu quen thuộc

đối tác tin cậy của nhiều bạn hàng trong nước.

Hiện tại, Công ty đã một hệ thống khách hàng ổn định trải dài từ Bắc tới Nam, luôn lấy yếu tố “ Chữ Tín Tạo Thành Công”

làm nền tảng, lãnh đạo Công ty hiểu rằng, niềm tin của khách hàng về giá thành, chất lượng và dịch vụ là sự sống còn của Công ty.

Đông Phương cũng mang lại cho các thành viên công ty một môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và một công việc ổn định. Tất cả cán bộ, nhân viên hiện đang cộng tác và làm việc tại Công ty đều có nghiệp vụ chuyên môn vững vàng,

có trách nhiệm với công việc, giàu tính sáng tạo cùng với tinh thần làm việc đầy nhiệt huyết.

Chúng tôi lấy làm tự hào, lao động sáng tạo cho một xu hướng phù hợp với bối cảnh đương đại.